Selecteer een pagina

Meld een overlijden

Bel 0113 311 517
24 uur per dag.

(buiten Nederland
+31 113 311 517)

Wat doen wij voor u?

`De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden’.

Artikel 18 van de Wet op de Lijkbezorging is er duidelijk over: overledenen hebben recht op een uitvaart die aansluit op hun persoonlijke opvattingen en de manier waarop zij hebben geleefd. De afgelopen jaren is er veel veranderd in de uitvaartbranche. Werd er voorheen veelal gehandeld volgens standaard draaiboeken die weinig ruimte lieten voor een persoonlijke visie op het laatste afscheid, tegenwoordig draagt praktisch iedere uitvaart een sterk individueel karakter. Ook bij Van der Hooft Uitvaartzorg staan de wensen van de overledene en diens nabestaanden centraal in de vormgeving van de uitvaart. Onze uitvaartverzorgers vervullen daarbij voornamelijk een leidinggevende functie: zij dienen de nabestaanden zo nodig van vakkundig zakelijk en praktisch advies en geven sturing aan de uitvoering van de uitvaart. Wat dat feitelijk inhoudt wordt hieronder nader omschreven.

Het eerste contact
Na het melden van een overlijden bezoekt één van onze uitvaartverzorgers de nabestaanden. Het intermenselijk contact staat daarbij nadrukkelijk op de voorgrond. De uitvaartverzorger neemt dan ook alle benodigde tijd voor dit eerste contact. Aangifte van het overlijden bij de burgerlijke stand behoort eveneens tot zijn taak.

De verzorging van de overledene
Wanneer de nabestaanden daar aan toe zijn kan worden overgegaan tot de verzorging van de overledene. Ook hier geldt: niets is standaard. De verzorging kan volledig in handen worden gegeven van de uitvaartverzorger, maar kan desgewenst ook door de nabestaanden zelf worden verricht. Een gezamenlijke verzorging door de nabestaanden en de uitvaartverzorger is vanzelfsprekend ook mogelijk. De ervaring leert dat het geven van die laatste lichamelijke zorg een belangrijke schakel vormt in het afscheidsproces. De verzorging kan zowel bij de overledene thuis als in het uitvaartcentrum van Van der Hooft Uitvaartzorg plaatsvinden, zodat zij in alle rust en in hun eigen tempo hun dierbare kunnen verzorgen. Indien men wenst kan er gekozen worden voor thanatopraxie (lichte balseming).

Wat is thanatopraxie?

Thanatopraxie wordt al tientallen jaren op grootschalig niveau toegepast in de ons omringende landen. Pas sinds het jaar 2010 is het toegestaan in Nederland.
Thanatopraxie is een lichte balseming van de overledene. De overledene wordt voor de duur van tien dagen geconserveerd.

Tijdens de thanatopraxie behandeling wordt een conserverend middel de bloedbaan van de overledene ingebracht en worden alle eigen lichaamsvloeistoffen afgevoerd. Ondertussen wordt het lichaam zacht gemasseerd om een goede verdeling van de conserverende vloeistof te krijgen.

Na de behandeling kan de overledene worden verzorgd en gekleed.

Wat zijn de voordelen?

Door thanatopraxie wordt achteruitgang van het lichaam tijdens de opbaring tegengehouden.
De overledene ziet er natuurlijker uit na thanatopraxie. Ook voelt de overledene niet meer zo koud aan, omdat er geen koelinstallatie nodig is.

De overledene neemt de temperatuur van de omgeving aan. Zelfs bij warm weer is geen koeling nodig en in de winter kan de verwarming gewoon aan blijven.

Door thanatopraxie kunnen tekenen van een eventuele ziekte vervagen of zelfs verdwijnen. De donkere vlekken die ontstaan bij de oren en de handen (de zogeheten lijkvlekken) verdwijnen veelal.

Nabestaanden kunnen in alle rust afscheid nemen van hun dierbare, omdat er geen zorgen hoeven te ontstaan over het verloop van de opbaring.

Meer info over thanatopraxie…

De opbaring
De tijd dat overledenen uitsluitend in een uitvaartcentrum, of in het ziekenhuis, werden opgebaard is (gelukkig) voorbij. Meer en meer wordt de voorkeur gegeven aan een thuisopbaring. Dit heeft dan ook een aantal belangrijke voordelen. De nabestaanden kunnen bijvoorbeeld op elk gewenst moment naar hun dierbare toe en groeien op die manier langzaam toe naar de uitvaart. Dat geldt zeker ook wanneer er jonge kinderen bij betrokken zijn. Opbaren kan op bed, maar ook in de kist. Van der Hooft Uitvaartzorg beschikt hiervoor over de modernste voorzieningen. Onze medewerkers controleren indien gewenst dagelijks alle toegepaste apparatuur.

Gaat de voorkeur uit naar opbaring in het uitvaartcentrum, dan bieden wij de nabestaanden de gelegenheid de overledene op ieder gewenst moment (in overleg met een van onze medewerkers) te bezoeken.

Opbaring op een andere locatie dan thuis of in het uitvaartcentrum behoort eveneens tot de mogelijkheden. Ook hier geldt dat de wensen van de overledene en diens nabestaanden de richtlijn zijn. Van der Hooft Uitvaartzorg neemt de taak op zich die, binnen de grenzen van wat mogelijk en wettelijk toegestaan is, te realiseren.

Condoleance
Voor de schriftelijke condoleance zorgen wij voor een condoleanceregister waarin de belangstellende hun medeleven kunnen betuigen.

De persoonlijke condoleance na de uitvaart valt vaak samen met de catering en kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Bijvoorbeeld in een ruimte bij de kerk, een dorpscentrum, een horecagelegenheid of in de koffiekamer van ons uitvaartcentrum. In onze flexibel in te delen koffiekamer is ruimte tot 250 personen.

Bedankkaartjes vallen onder het drukwerk en uiteraard geldt hiervoor dat dit ook wordt verzorgd in elke gewenste vorm.

De uitvaart
Ieder mens is uniek en alleen dat al maakt elke uitvaart uniek. Daar komt bij dat de uitvaart steeds vaker een zeer persoonlijke invulling krijgt. In veel gevallen heeft de overledene bij leven reeds zijn of haar wensen te kennen gegeven, bijvoorbeeld in een codicil. Is dit niet het geval, dan zullen de nabestaanden zich moeten buigen over de vormgeving van de uitvaart. Indien gewenst dienen de ervaren en betrokken medewerkers van Van der Hooft Uitvaartzorg hen hierbij graag van advies. Zij zijn perfect op de hoogte van de wet- en regelgeving op uitvaartgebied, staan open voor de wensen en behoeften van alle betrokkenen en beschikken over een uitgebreid netwerk van andere specialisten die eventueel een bijdrage kunnen leveren aan de uitvaart.

Van der Hooft neemt de nabestaanden alle mogelijke praktische zaken uit handen, zodat al hun aandacht kan uitgaan naar de ceremonie zelf. De betrokken uitvaartverzorger onderhoudt het contact met de persoon die de uitvaart zal leiden, zoals een dominee of pastoor, een uitvaartbegeleider of een familielid van de overledene. Gezamenlijk nemen zij de organisatie en de uiteindelijke leiding van de uitvaart op zich.

Het juiste personeel op de juiste plaats
Gedurende de uitvaart zijn, naast de uitvaartverzorger, nog diverse andere medewerkers actief, zoals chauffeurs, dragers en cateringpersoneel. Zij zijn met zorg door ons geselecteerd en gaan tot het uiterste om de uitvaart tot een waardige, memorabele gelegenheid te maken. Maar ook op dit gebied stelt Van der Hooft Uitvaartzorg zich maximaal flexibel op: invulling van de diverse taken door de nabestaanden krijgt altijd alle gewenste ruimte.

Rouwvervoer
Van der Hooft Uitvaartzorg heeft de beschikking over verscheidene rouwauto’s, maar voorziet daarnaast in ieder ander gewenst rouwvervoermiddel. Van traditionele rouwkoets tot witte rouwauto, het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Catering
Het bekende kopje koffie of thee met cake, een uitgebreide koffietafel of een broodjesbuffet: wij zorgen dat het klaar staat, op iedere gewenste locatie, inclusief bedienend personeel. Uiteraard is ook hier te allen tijde ruimte voor een persoonlijke bijdrage van de nabestaanden. Bekijk onze cateringslijst.

Bloemen
In de loop der jaren bouwden wij een goede relatie op met verscheidene bloemisten in de regio. Zodoende kunnen ook alle vragen omtrent rouwbloemwerk bij ons worden neergelegd. Of u kunt zelf bloemen bestellen bij Bloemisterij Wisse.

Rouwdrukwerk
Van der Hooft beschikt over een eigen drukkerij voor het realiseren van alle rouwdrukwerk. Hierbij kunt u denken aan rouwkaarten, dankbetuigingen, gedachtenisprentjes maar ook de Liturgieën. Die eigen drukkerij vereenvoudigt het contact met de nabestaanden, scheelt tijd en heeft zodoende een gunstig effect op de uiteindelijke kosten. Het drukwerk kan zowel in zwart/wit als in kleur worden verzorgd. Overigens wordt voor kleuren-drukwerk geen meerprijs in rekening gebracht. De mogelijkheden, samengebracht in een uitgebreide catalogus, zijn eindeloos. Zo kunnen onder andere ook eigen foto’s worden toegepast.

Onze medewerkers zijn u graag behulpzaam bij het opstellen van de tekst voor de rouwbrief en het overlijdensbericht. Ook onderhouden zij het contact met bijvoorbeeld het regionale en/of landelijke dagblad dat het overlijdensbericht plaatst. Rouwbrieven en enveloppen worden tijdig op het gewenste verzendadres bezorgd en gereed gemaakt voor verzending. Vervolgens worden de rouwbrieven door een van onze medewerkers persoonlijk op het postkantoor afgeleverd.

Uitvaartcentrum
Aan de rand van ‘s-Gravenpolder, nabij de uitvalswegen richting Goes en de A58 (Vlissingen – Bergen op Zoom), ligt het, in 2009 nieuw gebouwde, uitvaartcentrum van Van der Hooft Uitvaartzorg.

In dit modern vormgegeven gebouw bevinden zich de kantoren van de medewerkers. Daarnaast beschikt het over een aula waar de afscheidsdienst kan worden gehouden en een koffiekamer voor de condoleance en catering na afloop van de afscheidsdienst. Zowel de aula als de koffiekamer zijn flexibel in te delen en bieden ruimte voor kleine groepen, maar ook grotere tot maximaal 250 personen.

Tevens kan in het uitvaartcentrum de overledene worden verzorgd en opgebaard. Hiervoor beschikken wij over een moderne verzorgruimte en twee rouwkamers waar u uw dierbare kunt rouwbezoeken.

Nazorg
Enige tijd na de uitvaart brengt de uitvaartverzorger die de uitvaart heeft begeleid een bezoek aan de nabestaanden. Stond de periode tussen overlijden en uitvaart nog sterk in het teken van zakelijke en praktische beslommeringen, na de uitvaart is er vaak pas daadwerkelijk ruimte voor rouw. Ook en misschien wel juist dan willen wij de nabestaanden tot steun zijn. Tijdens het huisbezoek blikt de uitvaartverzorger samen met hen terug op het overlijden en de diverse aspecten van de uitvaart. De ervaringen van de nabestaanden zijn voor ons van groot belang, om ook in het vervolg de beste zorg te kunnen blijven verlenen.

De uitvaartverzorger zal een nazorgmap achterlaten, hierin vindt u naast praktische informatie met betrekking tot het afwikkelen van een nalatenschap ook informatie over sierurnen, grafmonumenten en herinneringssieraden.

Weet u niet waar u terecht kunt met vragen van praktische of zakelijke aard? Of heeft u ondanks de uitgebreide informatie in deze map liever persoonlijke hulp, dan zullen wij u doorverwijzen naar de juiste instanties. Onduidelijkheden aangaande de afwikkeling, het al dan niet bestaan van een testament, verzekeringen of andere financiële aangelegenheden kunnen zodoende zo snel en zo gericht mogelijk worden opgelost.

Grafmonument en sierurnen
Het huisbezoek is vaak ook het moment waarop wordt gesproken over het realiseren van een grafmonument of een sierurn. Tegenwoordig zijn er vele mogelijkheden. Grafmonumenten en sierurnen zijn verkrijgbaar in talloze soorten materialen en kleuren natuursteen, metaal of een combinatie van deze materialen. Uiteraard bent u vrij in uw keuze wie het monument of de urn levert.

Uitvaartzorg Van der Hooft B.V. | Schoorkenszandweg 8-b | 4431 NC 's-Gravenpolder | info@uitvaartzorgvanderhooft.nl
Meld een overlijden op 0113 311 517  (24 uur per dag)